Siirry sisältöön

ISÄNNÖINTIPALVELUJA SATAKUNNASSA KIINTEISTÖSI PARHAAKSI

PYYDÄ TALOYHTIÖLLESI TARJOUS

Sakipa Oy Isännöinti | 02 6344 300 | info@sakipa.fi | avoinna ma-to 9-16, pe 9-13

Sakipa Oy Isännöinti osti Porin Isännöitsijät Oy:n liiketoiminnan

Sakipa Oy Isännöinti osti Porin Isännöitsijät Oy:n liiketoiminnan ja Sakipa Oy Isännöinnissä toteutettiin sukupolvenvaihdos kesäkuussa!

Kaksi merkittävää Porilaista isännöintiyritystä yhdistävät voimansa ja osaamisensa, kun Sakipa Oy Isännöinti osti Ari Kuulan omistaman Porin Isännöitsijät Oy:n liiketoiminnan 30.6.2017 allekirjoi-tetulla kauppakirjalla. Kauppa astuu voimaan 1.9.2017, jolloin myyjän henkilöstö siirtyy Sakipa Oy Isännöinnin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä. Jatkossa tuttu henkilöstö palvelee Porin Isän-nöitsijät Oy:n asiakkaita Teljäntorilla. Perttu Taulu jatkaa yhtiön toimitusjohtajana ja Ari Kuula nimi-tetään yhtiön johtavaksi isännöitsijäksi 1.9.2017 alkaen.

Liiketoimintakaupan taustalla on sekä ostajan että myyjän halu kehittää isännöinnin palveluita ja asiakaspalvelua Porin talousalueella. Myyjäyhtiön edustajan, Ari Kuulan tavoitteena liiketoiminta-kaupassa on vapauttaa aikaa ennen kaikkea asiakastyöhön. Kaupan molemmat osapuolet ovat va-kuuttuneita, että toimistot ovat yhdessä vahvempia, mikä mahdollistaa asiakaspalvelun parantami-sen, isännöinnin kehittämisen ja antaa paremmat mahdollisuudet vastata tulevaisuuden nopeasti kas-vaviin isännöintialan haasteisiin.

Sakipa Oy Isännöinnin asema Satakunnassa vahvistuu kaupan ansiosta. Jatkossa Sakipalaiset vastaa-vat yli 4200 huoneistoon liittyvistä isännöintitehtävistä, joiden yhteenlasketut vastikkeet ja käyttö-korvaukset ovat vuositasolla yhteensä n. 16 M€ ja näihin asuntoihin kohdistuu taloyhtiölainoja yh-teensä n. 45 M€. Henkilöstöllä on kaupan jälkeen yli 220 vuoden yhteenlaskettu työkokemus isän-nöinnin eri tehtävistä ja henkilöstössä on sopivasti nuoruutta ja kokemusta. Sakipa Isännöinti on pai-kallinen, yrittäjävetoinen ja henkilöstö tekee, minkä lupaa!

Sakipa Oy Isännöinnin omistus on vaihtunut niin ikään kesäkuun lopulla tehdyssä sukupolvenvaih-doskaupassa, jolla Perttu Taulu osti Eino Taulun omistuksessa olevan yhtiön osakekannan. Perttu Taulu on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta 2012 alkaen ja yhtiön toimitusjohtajana hel-mikuusta 2017 alkaen. Eino Taulun vuosikymmenten osaaminen on kauppojen jälkeenkin yhtiön käytössä Einon keskittyessä jatkossa hallituksen puheenjohtajan tehtäviin.

Sisaryritys Sakipa Oy jatkaa rakennuttamisen ja kiinteistökonsultoinnin palveluita Satakunnan alu-een taloyhtiöille.

Porissa 3.7.2017

SAKIPA OY ISÄNNÖINTI
Perttu Taulu
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa Perttu Taulu 041-4342914, perttu.taulu@sakipa.fi