Tämä sivu on tulostettu Sakipa Oy:n internetsivuilta (www.sakipa.fi)Sakipa Oy > Tiedotteet > Vuosi 2014 > Ilmoitusvelvolisuus verottajalle tuli voimaan heinäkuun 2014 alusta

Ilmoitusvelvolisuus verottajalle tuli voimaan heinäkuun 2014 alusta

Heinäkuun alusta tuli voimaan uusi ilmoitusvelvollisuus verottajalle rakentamispalveluista. Ilmoitusvelvollisuus koskee tilaajien urakkatietoja ja yhteisen työmaan päätoteuttajan velvollisuutta ilmoittaa työmaan työntekijätiedot verottajalle.

Ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä on tarkempia ohjeita verottajan kotisivuilla www.vero.fi.
Järjestöt ovat tehneet yhteisen oppaan harmaan talouden torjuntaan liittyvistä säännöksistä ja niiden edellyttämistä toimista. Opas on liitteenä olevassa tiedostossa.
Opas rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta (PDF-dokumentti, 9 549 kt)
»Klikkaa tästä verottajan sivuille
Uudistus merkitsee jatkossa lisävastuita taloyhtiöille, joiden tulee huolehtia omien yli 15 000 € olevien urakoiden ja niiden kuukausilaskutuksen ilmoittamisesta verottajalle. Kun korjaushankkeissa syntyy ns. yhteinen työmaa arvoltaan yli 15 000 €, tulee taloyhtiön huolehtia, että kohteeseen nimetään päävastuullinen toteuttaja, joka hoitaa keskitetysti työntekijätietojen tiedottamisen verottajalle. Ellei kohteessa ole nimettyä päätoteuttajaa, toimii taloyhtiö päätoteuttajana. Kukin yhteisellä työmaalla toimiva työntekijän asemassa oleva on velvollinen ilmoittamaan omat tietonsa päätoteuttajalle. Työmailla toimiville ja käyville tulee hankkia ns. Valtti-kortti tunnistamista varten, ellei kyse ole vierailijasta. Korjaushankkeissa yleensä isännöitsijällä ja hallituksen puheenjohtajalla tulee ohjeiden mukaan olla tällainen Valtti-kortti.

Taloyhtiöiden hallitusten ja isännöitsijän tulee sopia pelisäännöt siitä, kuka hoitaa ilmoittamisen ja kantaa siitä vastuun ja millä korvauksella.