Tämä sivu on tulostettu Sakipa Oy:n internetsivuilta (www.sakipa.fi)Sakipa Oy > Tiedotteet > Vuosi 2012 > TALOYHTIÖIDEN PUTKI- JA VIEMÄREMONTEISSA VILKASTA PORIN SEUDULLA

TALOYHTIÖIDEN PUTKI- JA VIEMÄREMONTEISSA VILKASTA PORIN SEUDULLA

Myös Porissa näyttää herätyn siihen, että taloyhtiöissä ei kannata kovin monia vesi- ja viemärivahinkoja korjata ja kustantaa. Remontit ovat isoja ja hankalia ja siksi yleensä korjausten valmistelu taloyhtiöissä kannattaa tehdä huolella ja aloittaa esisuunnittelulla, mitä nimitetään hankesuunnitteluksi. Sen jälkeen edetään varsinaiseen suunnitteluun, jota yleensä ohjaa ammattimainen rakennuttaja. Tämä laatii urakkatarjouspyynnöt ja muut pyyntöasiakirjat, joita ovat urakkaohjelma, urakkarajaliite ja turvallisuusasiakirja. Tämän jälkeen käydään urakkakilpailut, joilla varmistetaan edullisin toteuttaja hankkeeseen.

Sakipa Oy on mukana valmistelemassa ns. Kiinanmuurin kolmen taloyhtiön putki- ja viemäriremonttia. Asunto Oy:t Satakunnankatu 18, 20 ja 22 muodostavat kolmen taloyhtiön ns. ryhmärakentamisen hankkeen, missä on yhteensä 191 asuntoja ja yhtiöiden yleistilat, mitkä on tarkoitus korjata vuosien 2012- 2014 aikana vaiheittain. Putki- ja viemäritöiden ohella tehdään myös sähkö- ja taloverkkojen uusinta.

AsOy Väinölänjalavassa on menossa pohjaviemäreiden uusinta. Asunto- Osakeyhtiö Hallituskatu 1:n talotekniikan peruskorjauksen hankesuunnittelusta on sovittu. Tarjousvaiheessa on kohteita.