Tämä sivu on tulostettu Sakipa Oy:n internetsivuilta (www.sakipa.fi)Sakipa Oy > Tiedotteet > Vuosi 2010 > Suhdanneluonteiset energia-avustukset

Suhdanneluonteiset energia-avustukset

Suhdanneluonteisia energia-avustuksia (15 % tai vähemmän) kerros- ja rivitalojen korjauksiin voi hakea korjattavan kohteen sijaintikunnasta. Hakuaika päättyy 17.9.2010. Hakijana on ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen (vähintään 2 asuntoa) omistava yhteisö. Asuinrakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jossa asuinhuoneistoja on yli puolet huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta.

Avustusta haetaan erikseen toimenpiteille, joilla otetaan käyttöön uusiutuvaa energiaa (asetuksen tai ohjeen liitteen kohdan 3 alakohdat c,d, e, h, i, k ja l) lomakkeella ARA 37b/10 sekä erikseen muille toimenpiteille (asetuksen tai ohjeen liitteen kohdat 1 ja 2 sekä kohdan 3 alakohdat a, f, g ja j) lomakkeella ARA 37a/10. Samalla hakijalla voi siten olla kaksi eri hakemusta.

Hakemukseen on liitettävä kopiot urakkasopimuksen tai muun sopimusasiakirjan töiden aloittamisajankohtaa, urakkahintaa ja sopimusosapuolia (käytävä ilmi myös Y-tunnukset) koskevista sivuista.

Työt saa aloittaa aikaisintaan 1.4.2010 ja ne on aloitettava viimeistään 31.12.2010. Työt on toteutettava vuoden 2011 loppuun mennessä.

Kunnat hakevat avustusvaltuutta ARAlta hakuajan päätyttyä 1.10.2010 mennessä ja tekevät sen jälkeen avustuspäätökset. ARA tekee avustuspäätökset, jos hakijana on kunta tai kuntayhtymä.

Ks. lähemmin oheinen suhdanneluonteisten energia-avustusten ohje (pdf).

Hakulomakkeet:
ARA 37a/10 avustushakemus (toimenpiteet koskevat uusiutuvan energian käyttöönottoa)  (Word(docx)-asiakirja, 30 kt)
ARA 37b/10 avustushakemus (toimenpiteet eivät koske uusiutuvan energian käyttöönottoa)  (Muu dokumentti, 155 kt)