Tämä sivu on tulostettu Sakipa Oy:n internetsivuilta (www.sakipa.fi)Sakipa Oy > Tiedotteet > Vuosi 2009 > SUHDANNEKORJAUSAVUSTUKSET VIHDOIN HAKUUN

SUHDANNEKORJAUSAVUSTUKSET VIHDOIN HAKUUN

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on julkaissut ohjeen suhdanneluonteisten avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen kerros- ja rivitalojen korjauksia varten 2009. Ohje löytyy ARA:n kotisivuilta www.ara.fi kohdassa Avustukset / Suhdenneluonteiset avustukset, mistä löytyvät sekä suhdanneavustusten ohje, että hakulomake.

Avustus myönnetään pääsääntöisesti taloyhtiöille (asuntoyhtiöiden lisäksi vuokratalot) ja avustuksen myöntää se kunta, jossa korjattava asuinrakennus sijaitsee.

Avustusta voidaan myöntää asuinrakennuksen sekä rakennukseen liittyvän yhteistilan ja piha-alueen parannus- ja korjaustoimenpiteeseen, joista on esimerkkejä hakuohjeessa. Arvioitujen kustannusten miniraja on 5.000 euroa. Toimenpiteiden tulee olla energiatehokkaita, mutta niiden ei tarvitse perustua energiakatselmukseen tai vastaavaan energiataloudelliseen tarkasteluun. Toimenpiteille on säädetty aikarajat siten, että avustusta voidaan myöntää toimenpiteisiin, jotka on aloitettu aikaisintaan 1.2. ja viimeistään 31.12.2009 sekä toteutettu viimeistään 31.12.2010. Aloittamisajankohta määritellään urakkasopimuksessa tai vastaavassa sopimuksessa määritellyn aloittamispäivän mukaan. Toimenpiteet voi aloittaa vapaasti ilman kunnan antamaa aloituslupaa, ennen kunnan avustuspäätöstä.

Avustusta myönnetään pääsääntöisesti 10 %:n hyväksyttävistä kustannuksista, jotka voivat olla enintään toteutuneet kustannukset. Avustusta ei voida myöntää samaan korjaustoimenpiteeseen, jolle myönnetään esim. energia-avustus. Samaan toimenpiteeseen voidaan kuitenkin myöntää avustus suunnitelmalliseen korjaukseen sekä vuokra- tai asunto-osakeyhtiön korkotukilainaan. Mahdollinen vakuutuskorvaus tulee vähentää kustannuksista.

Avustusten hakuaika on jatkuva. Avustusta haetaan lomakkeella ARA 37/09. Hakemukseen tulee liittää kopiot urakkasopimuksen tai muun sopimusasiakirjan töiden aloittamiskohtaa, urakkahintaa ja sopimusosapuolia koskevista sivuista (y-tunnus näkyviin).

Kunnat hakevat vireille tulleisiin hakemuksiin tarvittavaa valtion osuutta ensimmäisen kerran 31.4.2009. Seuraavat määrärahan hakuajat päättyvät 31.7, 2.10 ja 27.11. Kunnat tekevät avustuspäätökset saamiensa avustusrajapäätösten mukaan. Avustus myönnetään täysinä euroina hakemusten vireille pano järjestyksessä.