Tämä sivu on tulostettu Sakipa Oy:n internetsivuilta (www.sakipa.fi)Sakipa Oy > Rakennuttaminen > Valvontapalvelu

Valvontapalvelu

Suoritamme valvonnan talonrakennustyön työmaavalvonnan tehtäväluettelon (RT 16-10746) mukaisin periaattein, jotka tarvittaessa sovitaan valvontasopimuksessa.

Valvontapalveluun sisältyy mm. seuraavaa:
- valvontasuunnitelman/tarkastusasiakirjan laatiminen sekä sen asianmukainen täyttäminen ja seuranta
- hankkeeseen ja suunnitelmiin tutustuminen
- työmaavalvontakäynnit sopimuksen mukaan ja tarvittaessa
- ajallinen, tekninen ja laadunvalvonta sekä taloudellinen valvonta
- työmaakokouksiin, katselmuksiin ja tarkastuksiin osallistuminen ja pöytäkirjojen laatiminen
- ennakkotarkastukset vastaanottokelpoisuuden määrittämiseksi
- vastaanotto- ja jälkitarkastuksiin osallistuminen ja pöytäkirjan laatiminen
- takuutarkastukseen osallistuminen ja pöytäkirjan laatiminen