Tämä sivu on tulostettu Sakipa Oy:n internetsivuilta (www.sakipa.fi)Sakipa Oy > Kiinteistökonsultointi Pori > Kuntoarviot ja -todistukset

Kuntoarviot ja -todistukset

Kuntoarvioita Sakipan henkilökunnan toimesta on tehty -90 luvun puolivälistä alkaen asunto-osakeyhtiöille ja vuokrataloihin. Myöhemmin kuntoarvioita on laadittu myös julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöihin. Meillä on pätevöityneet kuntoarvioiden laatijat, joilla on myös pitkäaikainen kokemus kuntoarvioiden laatimisesta. Hyvä kustannustietoutemme on ollut merkittävä lisäetu muihin verrattuna.

Henkilöstömme on pätevöitynyt myös uusien kuntotodistusten laatimiseen. Kuntotodistuksella selvitetään kiinteistön nykykunto ja sen korjaustarpeet kustannuksineen ja toteutusaikatauluineen. Kuntotodistus perustuu laadittuun kuntoarvioon.

Kuntoarvio tehdään KH-kortiston mukaisten malliohjeiden mukaan eri kiinteistötyypeille. Kuntotodistuksen laatimista varten on julkaistu täsmälliset ja tarkat ohjeistukset.
Sakipa Oy:n palveluihin ei kuulu omakotitalojen kuntoarviot.

Laadimme myös kuntoselvityksiä ja uuden asunto-osakeyhtiölain mukaisia kunnossapitotarveselvityksiä.