Tämä sivu on tulostettu Sakipa Oy:n internetsivuilta (www.sakipa.fi)Sakipa Oy Isännöinti > Tiedotteet > Vuosi 2012 > PORIN KAUPPAHALLI VALMISTAUTUU TULEVAAN REMONTTIIN

PORIN KAUPPAHALLI VALMISTAUTUU TULEVAAN REMONTTIIN

LEHDISTÖTIEDOTE

Kiinteistö Oy Porin Hallin yhtiökokous on tehnyt päätöksen Porin kauppahallin peruskorjauksesta ja uudistamisesta sekä omarahoituksesta. Porin kaupunki on myöntänyt v:n 2011 talousarvion yhteydessä hankkeeseen 150 000 €:n rahoitustuen ja vuoden 2012 talousarviossa on päätetty lisäksi 150 000 €:n määräraha. Satakuntaliitto on myöntänyt hankkeeseen 350 000 €:n EAKR- tuen vuosille 2011-2013.

Kauppahallissa tehdään putki- ja viemäri- sekä ilmanvaihtotöiden peruskorjaus sekä lisäksi julkisivun ja sisäpuolen kunnostusta ja uusintaa.

Hankkeen rakennuttaja, suunnittelijat sekä liiketoimintasuunnitelman tekijät on valittu. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto Minkkinen Oy, arkkitehti Lasse Minkkinen. Heidän yhteistyökumppaninaan on Arkkitehtitoimisto Hormia Oy. LVI- suunnittelu on Satakunnan Insinöörikeskus Oy, sähkösuunnittelu Insinööritoimisto Granlund Tampere Oy ja rakennesuunnittelu Narmaplan Oy. Hankkeen rakennuttaja on Sakipa Oy. Liiketoiminta- ja kehityssuunnitelman laati S.I. Konsult Oy (Simo Ilkka ja Heikki Samsten).

Hankkeen valmisteluun suunnittelu- ja toteutusvaiheessa osallistuu kauppahalliyhdistyksen edustajina Hannu Heikkonen ja varalla Ilkka Svärd ja Ulla Mäkinen ollen mukana suunnittelu- ja tulevissa työmaakokouksissa edistämässä sisäistä tiedotusta.

Suunnittelu on edennyt lopulliseen urakkalaskentavaiheeseen. Urakoiden kilpailuttaminen on käynnistynyt osallistumisilmoituksella Hilmassa. Pyynnöt lähtevät helmikuun alussa.

Kauppahallin hankkeen aikataulun mukaan työt käynnistyvät keväällä ja valmistuvat joulumarkkinoille 2012.. Remontin vuoksi kauppahalli joudutaan sulkemaan. Kiinnipitoajan arvellaan olevan n. 4 kk ja se ajoittuu ensi kesään ja oletettavasti lomakauden jälkeiseen aikaan.

Valmisteilla olevassa liiketoimintasuunnitelmassa korostuu omistuksen selkeytys ja yhteistoiminta omistajien ja yrittäjien välillä. Kauppahallin toiminnalta odotetaan selkeää uudistumista ja liiketoimintojen kehittämistä. Kauppahallitoiminta hakee selkeitä veturiyrittäjiä ja toiminnoille sekä markkinoinnille keskitettyä vetäjää. Varsinainen jatkoa koskeva liiketoimintasuunnitelma tulee silloin päivittää.

SAKIPA OY
Eino Taulu, toimitusjohtaja