Asukassivut
Sakipa Oy Isännöinti
Isännöinti Pori »
Vuok­raus »
Myyn­ti »
Yh­teys­tie­dot »
Tie­dot­teet
» Vuosi 2016
» Vuosi 2015
» Vuosi 2014
» Vuosi 2013
» Vuosi 2012
» Vuosi 2011
» Vuosi 2010
» Vuosi 2009
» Vuosi 2008
In English
Sakipa Oy Isännöinti > Tiedotteet > Vuosi 2009 > SUHDANNEKORJAUSAVUSTUKSET VIHDOIN HAKUUN

SUHDANNEKORJAUSAVUSTUKSET VIHDOIN HAKUUN

Julkaistu 10.3.2009, päivitetty 18.12.2012
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on julkaissut ohjeen suhdanneluonteisten avustusten hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen kerros- ja rivitalojen korjauksia varten 2009. Ohje löytyy ARA:n kotisivuilta www.ara.fi kohdassa Avustukset / Suhdenneluonteiset avustukset, mistä löytyvät sekä suhdanneavustusten ohje, että hakulomake.

Avustus myönnetään pääsääntöisesti taloyhtiöille (asuntoyhtiöiden lisäksi vuokratalot) ja avustuksen myöntää se kunta, jossa korjattava asuinrakennus sijaitsee.

Avustusta voidaan myöntää asuinrakennuksen sekä rakennukseen liittyvän yhteistilan ja piha-alueen parannus- ja korjaustoimenpiteeseen, joista on esimerkkejä hakuohjeessa. Arvioitujen kustannusten miniraja on 5.000 euroa. Toimenpiteiden tulee olla energiatehokkaita, mutta niiden ei tarvitse perustua energiakatselmukseen tai vastaavaan energiataloudelliseen tarkasteluun. Toimenpiteille on säädetty aikarajat siten, että avustusta voidaan myöntää toimenpiteisiin, jotka on aloitettu aikaisintaan 1.2. ja viimeistään 31.12.2009 sekä toteutettu viimeistään 31.12.2010. Aloittamisajankohta määritellään urakkasopimuksessa tai vastaavassa sopimuksessa määritellyn aloittamispäivän mukaan. Toimenpiteet voi aloittaa vapaasti ilman kunnan antamaa aloituslupaa, ennen kunnan avustuspäätöstä.

Avustusta myönnetään pääsääntöisesti 10 %:n hyväksyttävistä kustannuksista, jotka voivat olla enintään toteutuneet kustannukset. Avustusta ei voida myöntää samaan korjaustoimenpiteeseen, jolle myönnetään esim. energia-avustus. Samaan toimenpiteeseen voidaan kuitenkin myöntää avustus suunnitelmalliseen korjaukseen sekä vuokra- tai asunto-osakeyhtiön korkotukilainaan. Mahdollinen vakuutuskorvaus tulee vähentää kustannuksista.

Avustusten hakuaika on jatkuva. Avustusta haetaan lomakkeella ARA 37/09. Hakemukseen tulee liittää kopiot urakkasopimuksen tai muun sopimusasiakirjan töiden aloittamiskohtaa, urakkahintaa ja sopimusosapuolia koskevista sivuista (y-tunnus näkyviin).

Kunnat hakevat vireille tulleisiin hakemuksiin tarvittavaa valtion osuutta ensimmäisen kerran 31.4.2009. Seuraavat määrärahan hakuajat päättyvät 31.7, 2.10 ja 27.11. Kunnat tekevät avustuspäätökset saamiensa avustusrajapäätösten mukaan. Avustus myönnetään täysinä euroina hakemusten vireille pano järjestyksessä.
Päivitetty 18.12.2012 - Tulostettava versio -
Sakipa Oy & Sakipa Oy Isännöinti
Yrjönkatu 15, 28100 Pori
Puh. 02-634 4300
Fax. 02-634 4399

» Julkisivuremontti Pori
» Linjasaneeraus Pori
Internetissä:
info(at)sakipa.fi
etunimi.sukunimi(at)sakipa.fi
www.sakipa.fi

» Rakennuttamispalvelu Pori
» Asuntojen vuokraus, Pori Nakkila
Avoinna: ma-pe klo 9.00 - 16.00
Toimisto sijaitsee Teljäntorilla A-portaassa, 6 krs.
Ajo parkkitaloon Antinkatu 16 kautta

» Isännöinti Pori
» Kiinteistökonsultointi Pori
HakoCMS