Tämä sivu on tulostettu Sakipa Oy:n internetsivuilta (www.sakipa.fi)Sakipa Oy Isännöinti > Tiedotteet > Vuosi 2009 > Korjausavustukset jatkuvat 2010

Korjausavustukset jatkuvat 2010

Taloyhtiöiden korjausavustukset jatkuvat ns. suhdanneavustuksina siten, että vuoden 2009 loppuun voidaan hakea vielä 10 %:n suhdanneavustuksia. Hakuajoista loppuvuonna kunnat antanevat tarkemmat ohjeet. Korjaustyöt voi todennäköisesti aloittaa maaliskuun loppuun saakka 2010, mutta urakkasopimukset ja avustuksen hakeminen pitää todennäköisesti tehdä tämän vuoden puolella.

Ensi vuonna korjausavustuksia voi hakea siten, että avustukset kohdistetaan 1.4-31.12.2010 välisenä aikana toimenpiteisiin, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta, vähennetään haitallisia päästöjä tai otetaan käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Avustukset myönnetään asuntoyhtiöille. Avustuksen suuruus on enintään 15 %, ellei erityisestä syystä ole tarpeen myöntää avustusta tätä pienempänä.

Annettavan asetuksen mukaan avustuksella voidaan tukea toimia, joilla korjataan rakennuksen ulkovaippaa, putkistoa ja ilmanvaihtojärjestelmää sekä lämmitysjärjestelmää ja otettaisiin käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Yksityiskohdat määritetään tarkemmin asetuksessa.
Suunnitelmallisen korjaamisen edistämiseen tarkoitetut avustukset ovat jatkumassa alustavien tietojen mukaan. Näin ollen suunnittelua, taloyhtiöiden kuntoarvioita ja kuntotutkimuksia tuetaan aikaisemman käytännön mukaisesti.

Sakipa tarjoaa taloyhtiöille korjausprojektien rakennuttamis- ja valvontapalvelua. Hoidamme hankkeiden suunnittelun ja rakentamisen kilpailutuksen sekä ohjaamme ja valvomme toteutuksen. Tarjoamme taloyhtiöille ja isännöitsijöille myös lisäarvoa päätöksenteon ja rahoituksen erityiskysymyksiin.

Sakipa tekee myös taloyhtiöiden kuntoarvioita ja julkisivujen kuntotutkimuksia. Kuntoarvioiden tarve korostuu uuden asunto-osakeyhtiölain uudistuksen myötä, kun yhtiöissä tulee vuosittain käsitellä viiden tulevan vuoden korjaustarpeet, joilla on merkitystä asumiseen ja kustannuksiin.